บริษัท ศรีกรุงโบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ศรีกรุงโบรกเกอร์ จำกัด คือ บริษัทโบรกเกอร์นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต บริษัทก่อตั้งโดย คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี และคุณดวงพร อรุณสวัสดี บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 1 ล้านบาท ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จากกรมการประกันภัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534

ในปี พ.ศ. 2544 ศรีกรุงโบรกเกอร์ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท เพิ่มทุนจดทะเบียนมากขึ้นตามลำดับ ตลอดระยะเวลา 30 ปี บริษัทได้พัฒนาด้านบริการ ด้านบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกลูกค้า , นายหน้าประกันภัย และนายหน้าประกันชีวิต ให้ทุกท่านได้รับบริการในด้านต่าง ๆ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของศรีกรุง

สินค้าประกันภัย พร้อมให้บริการ

Contact us

Sales

Varius facilisi mauris sed sit. Non sed et duis dui leo, vulputate id malesuada non. Cras aliquet purus dui laoreet diam sed lacus, fames.