ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Front Office

บริการติดต่องานหน้าร้าน ครบวงจร

Phone number
Tel : 02-867-3888 กด 902
Email
frontoffice_group@srikrungbroker.co.th
Fax
02-867-3820

ผู้จัดการ

กนกลดา ยอดผะกา (ชะเอม)

tel: -

หัวหน้าทีม Front Office

ทัศทยา ผลพุฒ (ยา)

tel: 083-446-5501

หัวหน้าทีม Non Motor

คุณาสิน โล่งอากาศ (เก่ง)

tel: ต่อ 2609

เจ้าหน้าที่ Non Motor

วิไลวรรณ จันทร์เย็น (หน่อย)

tel: ต่อ 2609

เจ้าหน้าที่ Front Office

สุชาดา หวังฟังกลาง (ยุ้ย)

tel: ต่อ 2610

เจ้าหน้าที่ Front Office

นันทนา พลเยี่ยม (นัน)

tel: ต่อ 1738

เจ้าหน้าที่ Front Office

สุภาพร มัควิน (เอ็ม)

tel: ต่อ 2607

เจ้าหน้าที่ Front Office

จิระพงศ์ แก้วไตรรัตน์ (กี้)

tel: ต่อ 2634

เจ้าหน้าที่ Front Office

น้ำฝน ชูบุญ (ฝน)

tel: ต่อ 2670

เจ้าหน้าที่ Front Office

รุ่งทิวา ศรีฉายา (รุ่ง)

tel: ต่อ 1784