ติดต่อสอบถาม

สมัครสมาชิก

Company name

AMundefined

Phone number
Email

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ค่าสมัครเริ่มต้นเพียง 200 บาท รับส่วนลดทันที และสามารถมีธุรกิจประกันภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกถ่ายรูปส่งไลน์ให้ผู้แนะนำผ่านช่องทางนี้ได้ทันที

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลสมัครเรียบร้อย ผู้แนะนำจะส่งใบสมัครที่คุณกรอกข้อมูลเข้ามาในระบบ เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง และเซ็นต์ชื่อลงในใบสมัครเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกอีกครั้ง

ยอดโอนชำระสมัครสมาชิก

ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท (คุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000บาท 1ปี)

เอกสารในการสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกในนามบุคคลธรรมดา

1.ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)

2.หลักฐานโอนชำระค่าสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)

3.สำเนาบัตรประชาชน (ยื่นทันที)

4.สำเนาบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ *ในกรณีมีบัตรนายหน้าต้องเป็นธนาคารกสิกรไทย(ยื่นทันที)

5.สำเนาบัตรนายหน้า ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)

สมัครสมาชิกในนามบริษัท

1.ใบสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)

2.หลักฐานโอนชำระค่าสมัครสมาชิก (ยื่นทันที)

3.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ยื่นทันที)

4.หนังสือรับรองบริษัท (ยื่นทันที)

5.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)

6.สำเนาบัตรนายหน้า ถ้ามี (ยื่นภายหลังได้)

ดาวโหลดใบสมัคร

ข้อมูลส่วนตัว (ผู้สมัคร)

สถานะ

สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ และจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลธนาคาร*

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

บัตรอนุญาตนายหน้า

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง

ผู้รับผลประโยชน์*

อัพโหลดรูป .png .jpg เท่านั้น

การเขียนเอกสารการสมัครสมาชิก

กรณีมีเครื่องพริ้นเตอร์พริ้นออกมาแล้วเขียน

อัพโหลดรูป .png .jpg เท่านั้น
อัพโหลดรูป .png .jpg เท่านั้น